× หน้าแรก จัดการอัพโหลดไฟล์ คู่มือ ออกจากระบบ
เว็บไซต์เลย เขต 2สลิปเงินเดือนสลิปเงินบำนาญหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ระบบรายงานผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน - ออนไลน์ (e-Payroll)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
256 หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร.0-42841-904-5 โทรสาร.0-42841-906

สพป.เลย เขต 2 | พิมพ์สลิปเงินเดือน | พิมพ์สลิปเงินบำนาญ | หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เลือกประเภทบุคลากร
เลขประจำตัวประชาชน  
เลือกรายงานผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  รายงานสถิติการให้บริการ 5,306 ครั้ง